ปีกบาง https://openkaban2.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=10-08-2017&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=10-08-2017&group=6&gblog=10 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ยายกาลาหนูคิดถึงยาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=10-08-2017&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=10-08-2017&group=6&gblog=10 Thu, 10 Aug 2017 8:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-08-2017&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-08-2017&group=4&gblog=18 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่รู้สึกเบื่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-08-2017&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-08-2017&group=4&gblog=18 Sun, 20 Aug 2017 21:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-02-2017&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-02-2017&group=4&gblog=17 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือบทกวี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-02-2017&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-02-2017&group=4&gblog=17 Sun, 05 Feb 2017 2:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=29-01-2017&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=29-01-2017&group=4&gblog=15 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดี Bloggang ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=29-01-2017&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=29-01-2017&group=4&gblog=15 Sun, 29 Jan 2017 16:20:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=06-08-2013&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=06-08-2013&group=4&gblog=14 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงจันทร์-คุณค่าและความหมายที่แตกต่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=06-08-2013&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=06-08-2013&group=4&gblog=14 Tue, 06 Aug 2013 20:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-08-2013&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-08-2013&group=4&gblog=11 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[12 - กำแพงใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-08-2013&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=05-08-2013&group=4&gblog=11 Mon, 05 Aug 2013 18:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=04-08-2013&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=04-08-2013&group=4&gblog=10 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[11 - โบยบินจากความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=04-08-2013&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=04-08-2013&group=4&gblog=10 Sun, 04 Aug 2013 23:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-08-2013&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-08-2013&group=8&gblog=2 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมสงบวันแม่ : โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-08-2013&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-08-2013&group=8&gblog=2 Sun, 18 Aug 2013 10:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=17-08-2013&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=17-08-2013&group=8&gblog=1 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมสงบที่บ้านเกิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=17-08-2013&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=17-08-2013&group=8&gblog=1 Sat, 17 Aug 2013 15:28:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=4 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงฝึกหัด ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=4 Sun, 23 Feb 2014 22:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=3 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงฝึกหัด ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-02-2014&group=7&gblog=3 Sun, 23 Feb 2014 22:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-04-2017&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-04-2017&group=6&gblog=9 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่องตอกทอย#๕ - ๒๕๕๙]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-04-2017&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-04-2017&group=6&gblog=9 Wed, 19 Apr 2017 0:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=8 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุดงค์ไพร : ทริปตอกทอย ๔ (๓-๖ เมษายน ๒๕๕๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=8 Thu, 09 Apr 2015 23:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=7 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุดงค์ไพร : ทริปตอกทอย ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=09-04-2015&group=6&gblog=7 Thu, 09 Apr 2015 23:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=03-08-2013&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=03-08-2013&group=6&gblog=6 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุดงค์ไพร ทริปฉ่ำฝน (๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=03-08-2013&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=03-08-2013&group=6&gblog=6 Sat, 03 Aug 2013 23:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=5 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สาม (๓) ตอกทอย ตีผึ้ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=5 Tue, 21 May 2013 23:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=4 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สาม (๒) เข้าป่าแล้วจ้าาา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=21-05-2013&group=6&gblog=4 Tue, 21 May 2013 23:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-05-2013&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-05-2013&group=6&gblog=2 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สองที่บ้านธุดงค์ไพร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-05-2013&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=20-05-2013&group=6&gblog=2 Mon, 20 May 2013 23:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=6&gblog=1 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกที่บ้านธุดงค์ไพร (ศุกร์ที่ 3 พ.ค.2556)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=6&gblog=1 Sun, 19 May 2013 23:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=3 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฮกุบทที่ ๓ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=3 Sun, 01 Sep 2013 21:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=2 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฮกุบทที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=01-09-2013&group=5&gblog=2 Sun, 01 Sep 2013 21:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=5&gblog=1 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฮกุบทที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=19-05-2013&group=5&gblog=1 Sun, 19 May 2013 21:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=9 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[10 - ใบไม้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=9 Wed, 31 Jul 2013 16:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=8 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[08 - ภาพฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=31-07-2013&group=4&gblog=8 Wed, 31 Jul 2013 0:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-07-2013&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-07-2013&group=4&gblog=6 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[06 - เธอตายแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-07-2013&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=23-07-2013&group=4&gblog=6 Tue, 23 Jul 2013 2:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-05-2013&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-05-2013&group=4&gblog=5 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[05 - อิสรภาพเพื่อความฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-05-2013&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=18-05-2013&group=4&gblog=5 Sat, 18 May 2013 23:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=12-05-2013&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=12-05-2013&group=4&gblog=2 https://openkaban2.bloggang.com/rss <![CDATA[02 - ทางเดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=12-05-2013&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=openkaban2&month=12-05-2013&group=4&gblog=2 Sun, 12 May 2013 14:01:02 +0700